Godziny pracy sekretariatu  w okresie ferii!!!! 

16.02.2023r – 14:00 do 16:00

21.02.2023r –  15: 00 do 17:00

22.02.2023r. – 12:00 do 14:30 

23.02.2023r. – 12:00 do 14:30 

REKRUTACJA

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

DO KLASY : I, II, III, IV.

NADAL TRWA

ZAPRASZAMY !!