ROK 2020/2021  

UWAGA !!!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia 

roku szkolnego 2020/2021

w dniu 12 września 2020 r. o godz. 9.00

Pobyt w szkole z obowiązkową maseczką !!!

  Uwaga!!!

 Szanowni Słuchacze NLO dla Dorosłych

        Poniżej link do komunikatu dyrektora Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku: 

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249120200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf.pdf

 

 

 Zarządzenie Dyrektora NLO dla Dorosłych z dnia 24.03.2020r.  obowiązujące od 25.03.2020r. na które prosimy zwrócić szczególną uwagę!

 

  1. Od dnia 25.03.2020r. nauczanie odbywać się będzie za pomocą e-maila szkoły lo1dladoroslych@gmail.com

 

  1. Tematy zagadnień do opracowania dla każdej klasy z przedmiotów:
  •  język polski, język angielski, matematyka będą umieszczane raz w tygodniu na stronie szkoły w zakładce MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.

 

  •  historia, biologia, wos, informatyka, geografia, przyroda, chemia będą umieszczane dwa razy w miesiącu na stronie szkoły w zakładce MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.

 

  1. Wykonane prace słuchacze przesyłają na adres lo1dladoroslych@gmail.com a prace z historii i wos należy przesłać na adres perfekthistoria@gmail.com

 

UWAGA! Rozliczenie z wykonanych prac następuje w nieprzekraczalnym terminie podanym przez nauczyciela. Oceny za wykonane prace będą  między innymi podstawą do zaliczenia semestru.

 

Życzymy zdrowia !

 

UWAGA SŁUCHACZE KLASY III

Brak zaliczenia chociażby jednego przedmiotu będzie skutkowało niedopuszczeniem
do egzaminu maturalnego
w sesji wiosennej – maj 2019 r.

SEKRETARIAT SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

PONIEDZIAŁEK    nieczynne

WTOREK    16.30– 19.00

ŚRODA       16.30 – 19.00

CZWARTEK   nieczynne

PIĄTEK      16.30 – 19.00

SOBOTA       7.45 – 15.30

 

 

 

numer konta bankowego:

17 1020 1055 0000 9102 0018 3426