UWAGA SŁUCHACZE KLASY III

Brak zaliczenia chociażby jednego przedmiotu będzie skutkowało niedopuszczeniem
do egzaminu maturalnego
w sesji wiosennej – maj 2019 r.


UWAGA
OBOWIĄZKOWY PESEL NA LEGITYMACJI

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) które, zmienia m.in. druki legitymacji szkolnych wprowadzając obowiązek wpisywania do nich numeru PESEL słuchacza.

W związku z powyższym bardzo prosimy słuchaczy o sprawdzenie czy na ich legitymacjach już został naniesiony numer PESEL, w przypadku braku wpisu zapraszamy do Sekretariatu Szkoły w celu uzupełnienia. Jednocześnie informujemy, że wpisany numer PESEL musi być opatrzony pieczęcią szkoły.
Legitymacja, która nie posiada powyższych informacji jest nieważna.

 

 

 

SEKRETARIAT SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

PONIEDZIAŁEK    nieczynne

WTOREK    16.30– 19.30

ŚRODA    16.30 – 19.30

CZWARTEK   nieczynne

PIĄTEK    16.30 – 19.30

SOBOTA    7.45 – 15.30

 

 

 

numer konta bankowego:

17 1020 1055 0000 9102 0018 3426