ROK 2019/2020  

UWAGA MATURZYŚCI !!!

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO,

MATEMATYKI 

ORAZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2 UL. JASNA 2

Terminy egzaminów:

08.06.2020r. – język polski 

09.06.2020r.-  matematyka

- 10.06.2020r. – język angielski

NA EGZAMINIE OBOWIĄZKOWO NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ:

 • DOWÓD OSOBISTY,
 • 2 DŁUGOPISY Z CZARNYM WKŁADEM,
 • MASECZKĘ,
 • RĘKAWICZKI,
 • BUTELKĘ WODY,
 • (NA EGZAMIN Z MATEMATYKI WŁASNE PRZYBORY TJ.  KALKULATOR PROSTY, LINIJKA, CYRKIEL)

ZAKAZ WNOSZENIA NA TEREN SZKOŁY: URZĄDZEŃ

MULTIMEDIALNYCH

 UWAGA  WAŻNE!!! 

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU MATURALNEGO, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ 

(http://www.szkolydladoroslych.pl/wp-content/uploads/2020/06/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów-2.pdf)

  Uwaga!!!

 Szanowni Słuchacze NLO dla Dorosłych

        Poniżej link do komunikatu dyrektora Centralnej  Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku: 

https://www.oke.waw.pl/files/oke_waw_249120200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf.pdf

 

 

 Zarządzenie Dyrektora NLO dla Dorosłych z dnia 24.03.2020r.  obowiązujące od 25.03.2020r. na które prosimy zwrócić szczególną uwagę!

 

 1. Od dnia 25.03.2020r. nauczanie odbywać się będzie za pomocą e-maila szkoły lo1dladoroslych@gmail.com

 

 1. Tematy zagadnień do opracowania dla każdej klasy z przedmiotów:
 •  język polski, język angielski, matematyka będą umieszczane raz w tygodniu na stronie szkoły w zakładce MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.

 

 •  historia, biologia, wos, informatyka, geografia, przyroda, chemia będą umieszczane dwa razy w miesiącu na stronie szkoły w zakładce MATERIAŁY DYDAKTYCZNE.

 

 1. Wykonane prace słuchacze przesyłają na adres lo1dladoroslych@gmail.com a prace z historii i wos należy przesłać na adres perfekthistoria@gmail.com

 

UWAGA! Rozliczenie z wykonanych prac następuje w nieprzekraczalnym terminie podanym przez nauczyciela. Oceny za wykonane prace będą  między innymi podstawą do zaliczenia semestru.

 

Życzymy zdrowia !

 

UWAGA SŁUCHACZE KLASY III

Brak zaliczenia chociażby jednego przedmiotu będzie skutkowało niedopuszczeniem
do egzaminu maturalnego
w sesji wiosennej – maj 2019 r.

SEKRETARIAT SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 

PONIEDZIAŁEK    nieczynne

WTOREK    16.30– 19.30

ŚRODA    16.30 – 19.30

CZWARTEK   nieczynne

PIĄTEK    16.30 – 19.30

SOBOTA    7.45 – 15.30

 

 

 

numer konta bankowego:

17 1020 1055 0000 9102 0018 3426