WAŻNE !!!

Poniżej zamieszczono materiały  do samodzielnego opracowania w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych. Gotowe prace należy przesłać  na nowy adres:  lo1dladoroslych@gmail.com   

 Wszystkie prace domowe z historii i wos prosimy przesyłać na adres: perfekthistoria@gmail.com

Jednocześnie przypominamy, iż przesyłane przez Państwa prace powinny zawierać imię nazwisko oraz klasę (poprzednie prace zostały przekazane wykładowcom do sprawdzenia)

UWAGA!!

PROSIMY O TERMINOWE PRZESYŁANIE PRAC

 

  JĘZYK POLSKI: 

   PRZYRODA:                   

  JĘZYK ANGIELSKI:    

   HISTORIA:

   MATEMATYKA