UWAGA!!!

                                      SEKRETARIATU  W OKRESIE OD 1 5 LIPCA DO 15 SIERPNIA

  JEST NIECZYNNY

 

 

 

Lp. Data zjazdu Uwagi
1  
2    
3  
4  
5  
6  
7  
 
10   
11   
12  
13

17.12.2021r. 

Klasa I

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz.  17.00 – 18.35 – matematyka

godz.  18.40 – 19.25 – fizyka

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

Klasa II

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz.  17.00 – 17.45 – fizyka

godz. 18.40 – 20.15 – matematyka

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

Klasa III

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz. 17.00 – 19.25 – język angielski

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

 
14 17 i 18.12.2021r.  
15 07 i 08.01.2022r. zajęcia prowadzone przez Teams
 16 14 i 15.01.2022r. UWAGA !!! 14.01 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams 15.01 (sobota) – zajęcia stacjonarne w szkole
17 21 i 22.01.2022r. UWAGA !!! 21.01 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams 22.01 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
18 29.01.2022r. UWAGA !!! zajęcia prowadzone przez Teams

 

SEMESTR LETNI

Lp.

Data zjazdu Uwagi
 1. 18 i 19.02.2022r.  UWAGA !!!    zajęcia prowadzone przez Teams
 2.  26.02.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
     3.  04 i 05.03.2022 UWAGA!!! 04.03 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams  05.03(sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole 
 4.  12.03.2022   zajęcia stacjonarne w szkole
 5.  18,19.03.2022  UWAGA!!! 18.03 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams  19.03(sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 6.  26.03.2022r.   zajęcia stacjonarne w szkole
 7.  01 i 02.04.2022  UWAGA!!! 01.04 (piątek) - zajęcia prowadzone  przez Teams  02.04 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 8.  09.04.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
 9.  22,23.04.2022r.  UWAGA!!! 22.04 (piątek) -   zajęcia stacjonarne w szkole   klasa 3                                                                     23.04 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 10.  07.05.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
 11.  13 i 14.05.2022r.  UWAGA!!! 13.05 (piątek) - zajęcia prowadzone  przez Teams 14.05 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 12.  21.05.2022r.   zajęcia stacjonarne w szkole
 13.  27 i 28.05.2022r.  UWAGA!!! 27.05(piątek) i 28.05(sobota) – zajęcia stacjonarne w szkole
 14.  04.06.2022r.   zajęcia stacjonarne w szkole
 15.  10 i 11 .06.2022r.  UWAGA!!! 10.06(piątek) i 11.06(sobota) – zajęcia stacjonarne w szkole