Harmonogram zjazdów  w roku szkolnym 2021/2022

  

UWAGA !!!

SESJA EGZAMINACYJNA KLASA I i II

                                                     SEMESTR WIOSENNY – ROK SZKOLNY 2021/2022

KLASA I A

Lp. PRZEDMIOT DATA EGZAMINU GODZINA  
1. MATEMATYKA 28.05.2022 09:40 – 11:15 STACJONARNIE
2. FIZYKA 04.06.2022 15:40 – 16:25 STACJONARNIE
3. JĘZYK ANGIELSKI 04.06.2022 12:20 – 13:55 STACJONARNIE
4. JĘZYK POLSKI 28.05.2022 08:00 – 09:35 STACJONARNIE
5. HISTORIA 27.05.2022 17:00 – 18:35 STACJONARNIE
6. GEOGRAFIA 21.05.2022 09:40 – 10:25 STACJONARNIE
7. BIOLOGIA 28.05.2025 15:40 – 16:25 STACJONARNIE
8. CHEMIA 04.06.2022 08:50 – 09:35 STACJONARNIE

 

KLASA II A

Lp. PRZEDMIOT DATA EGZAMINU GODZINA  
1. FIZYKA 04.06.2022 14:00 – 14:45 STACJONARNIE
2. MATEMATYKA 28.05.2022 08:00 – 09:35 STACJONARNIE
3. JĘZYK POLSKI 28.05.2022 09:40 – 11:15 STACJONARNIE
4. JĘZYK ANGIELSKI 04.06.2022 11:20 – 13:05 STACJONARNIE
5. GEOGRAFIA 21.05.2022 12:20 – 13:05 STACJONARNIE
6. BIOLOGIA 21.05.2022 14.50 – 15:35 STACJONARNIE
7. HISTORIA 27.05.2022 18:40 -20:15 STACJONARNIE
8. CHEMIA 04.06.2022  09:40 – 11:15 STACJONARNIE

SEMESTR ZIMOWY

Lp. Data zjazdu Uwagi
1  18.09.2021r.  
2  24 i 25.09.2021r.  
3  02.10.2021r.  
4 08 i 09.10.2021r.   
5 16.10.2021r.   
6 22 i 23.10.2021r.   
7  06.11.2021r.  
13.11.2021r. 
20.11.2021r.   
10  26 i 27.11.2021r.   
11  04.12.2021r.   
12 10 i 11.12.2021r.  
13

17.12.2021r. 

Klasa I

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz.  17.00 – 18.35 – matematyka

godz.  18.40 – 19.25 – fizyka

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

Klasa II

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz.  17.00 – 17.45 – fizyka

godz. 18.40 – 20.15 – matematyka

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

Klasa III

Egzaminy w dniu 17.12.2021r. (piątek) w formie stacjonarnej (na terenie szkoły):

godz. 17.00 – 19.25 – język angielski

 Obecność OBOWIĄZKOWA !!!

 
14 17 i 18.12.2021r.  
15 07 i 08.01.2022r. zajęcia prowadzone przez Teams
 16 14 i 15.01.2022r. UWAGA !!! 14.01 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams 15.01 (sobota) – zajęcia stacjonarne w szkole
17 21 i 22.01.2022r. UWAGA !!! 21.01 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams 22.01 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
18 29.01.2022r. UWAGA !!! zajęcia prowadzone przez Teams

 

SEMESTR LETNI

Lp.

Data zjazdu Uwagi
 1. 18 i 19.02.2022r.  UWAGA !!!    zajęcia prowadzone przez Teams
 2.  26.02.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
     3.  04 i 05.03.2022 UWAGA!!! 04.03 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams  05.03(sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole 
 4.  12.03.2022   zajęcia stacjonarne w szkole
 5.  18,19.03.2022  UWAGA!!! 18.03 (piątek) - zajęcia prowadzone przez Teams  19.03(sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 6.  26.03.2022r.   zajęcia stacjonarne w szkole
 7.  01 i 02.04.2022  UWAGA!!! 01.04 (piątek) - zajęcia prowadzone  przez Teams  02.04 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 8.  09.04.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
 9.  22,23.04.2022r.  UWAGA!!! 22.04 (piątek) -   zajęcia stacjonarne w szkole   klasa 3                                                                     23.04 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 10.  07.05.2022r.  zajęcia stacjonarne w szkole
 11.  13 i 14.05.2022r.  UWAGA!!! 13.05 (piątek) - zajęcia prowadzone  przez Teams 14.05 (sobota) - zajęcia stacjonarne w szkole
 12.  21.05.2022r.   zajęcia stacjonarne w szkole