Pruszków, dnia 11.03.2020r.

 

Zarządzenie

Dyrektora Niepublicznego Liceum Ogólnokształcących

dla Dorosłych w Pruszkowie

 w sprawie ogłoszenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 § 1

Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pruszkowie w związku z ogłoszeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawieszenia zajęć, zarządza w terminie od 12 marca do 25 marca 2020r. czasowe zawieszenie zajęć w związku z koronawirusem.

W tym okresie zajęcia nie będą prowadzone.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                               mgr Marzena Langner – Baecker

 

 

Harmonogram zjazdów  w roku szkolnym 2019/2020

SEMESTR ZIMOWY

  1. p
Data zjazdu Uwagi
1 14.09.2019
2 21.09.2019
3 28.09.2019
4 05.10.2019
5 12.10.2019
6 19.10.2019
7 26.10.2019
 8  8 i 9.11.2019
 9 16.11.2019 
 10 23.11.2019 
 11 30.11.2019 
 12 7.12.2019 
 13 14.12.2019 
 14 4.01.2020   sesja egzaminacyjna 
 15 10 i 11.01.2020 
 16 18.01.2020 
 17 25.01.2020 

   

SEMESTR LETNI

  1. p
Data zjazdu Uwagi
1  1.02.2020
2  8.02.2020  FERIE od 10.02 – 23.02.2020
3  28 i 29.02.2020
4  7.03.2020
5 14.03.2020              ZAJĘCIA ODWOŁANE
6 20 i 21.03.2020        ZAJĘCIA ODWOŁANE  początek sesji dla klasy III
7 28.03.2020
 8  4.04.2020  przerwa świąteczna 9 – 14.04.2020
 9  18.04.2020
 10  25.04.2020
 11
 12
 13
 14  sesja egzaminacyjna 
 15  
 16
 17