UWAGA
OBOWIĄZKOWY PESEL NA LEGITYMACJI

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) które, zmienia m.in. druki legitymacji szkolnych wprowadzając obowiązek wpisywania do nich numeru PESEL słuchacza.

W związku z powyższym bardzo prosimy słuchaczy o sprawdzenie czy na ich legitymacjach już został naniesiony numer PESEL, w przypadku braku wpisu zapraszamy do Sekretariatu Szkoły w celu uzupełnienia. Jednocześnie informujemy, że wpisany numer PESEL musi być opatrzony pieczęcią szkoły.
Legitymacja, która nie posiada powyższych informacji jest nieważna.